Lavere energiutgifter

Hvor mye du kan spare i oppvarmingskostnader påvirkes av mange faktorer som blant annet størrelsen på boligen, hvor godt isolert den er og ikke minst, hva slags varmepumpe du velger. Men med varmepumpe trenger man uansett kun å betale for 25-50 prosent av energien som bidrar til oppvarming, resten hentes fra uteluften.

Miljøvennlig alternativ

En varmepumpe henter energi fra uteklimaet og dette resulterer i lavere energiforbruk. Varmepumpen utnytter energien effektivt og er derfor et meget godt alternativ til andre oppvarmingsløsninger. Husk imidlertid at det er smart å ha mulighet for å supplere med andre varmekilder på de aller kaldeste vinterdagene.

Bedre inneklima

Oppvarming med luft-luft varmepumpe anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. Med denne typen varmepumpe filtreres luften for støvpartikler og fungerer som en luftrenser. Dermed forbedres inneklimaet for både allergikere og andre som oppholder seg i boligen.

Høy komfort

En luft-luft varmepumpe gir en høy grad av komfort, fordi den fordeler varmen veldig jevnt ved å blåse luften rundt i boligen. Du får dermed langt mindre variasjoner i lufttemperaturen nede ved gulvet kontra lenger opp mot taket.

Lite vedlikehold og mindre brenselslagring

En varmepumpe krever relativt lite vedlikehold, og du kan drastisk kutte ned på antallet turer ut i boden for å hente ved på kalde vinterdager.

En mer attraktiv bolig

Ifølge eiendomsmeglere kan det å installere varmepumpe øke verdien av din bolig, fordi de aller fleste som er på boligjakt er opptatt av lave oppvarmingskostnader i den boligen de skal kjøpe.


Nedkjøling på varme dager

Mange tenker utelukkende på en varmepumpe som en varmekilde, men de fleste luft-til-luft varmepumpene som selges i dag, har inverter. Det vil si at de kan flytte varme inn i en bolig om vinteren og ut av boligen om sommeren. Med andre ord fungerer de som aircondition, og kan kjøle ned boligen din på ekstra varme dager